Op deze pagina vindt u alles wat nodig is om het bezoek goed voor te bereiden.
Dit gaat van de doelstellingen, de VOETEN, tot het lesmateriaal dat u kan gebruiken in de klas. Een goede voorbereiding en verwerking vormen samen met het bezoek een stevige basis om de leerstof beter te onthouden. U bent vrij om deze info als leidraad te gebruiken om uw bezoek voor te bereiden.
De documenten zijn beschikbaar als pdf-document. U bent vrij ze te kopiëren voor uw leerlingen.

Cursus ecologie

leesbundel ecologische begrippen (PDF)

Een korte beschrijving van het veldwerkcirkel

 korte beschrijving van het pakket (PDF)

Situering van de vier domeinen.

De situering op een kaart is een must bij elke schooluitstap. Hier staat per domein een situering weergegeven op één leerlingblaadje.
Naargelang het domein is dit direct afdrukbaar of digitaal downloadbaar om in de elektronische leeromgeving in te bedden. (PDF)

situering De Palingbeek
situering Bulskampveld
situering 't Zwin
situering de Gavers